Remont - układ jednowarstwowy z termoizolacją

System klejony, lub klejony i mocowany mechanicznie, lub mocowany mechanicznie.

 

Warstwy Grubość
 
Współczynnik
przewodzenia ciepła λ

 
1. swisspor BIKUTOP standard 20/52 5,2 mm 0,18 W/m·K
2. swisspor BITERM® EPS 100 dach podłoga dowolna 0,036 W/m·K
3. swisspor BITERM STICK  - -
4. swisspor PRIMER    
5. stare pokrycie papowe  8,0 mm 1,7 W/m·K

Warunki i wymagania dla:

dachów, stropodachów i stropów pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami wg "Warunków technicznych" stan prawny na 1 stycznia 2020 r. należy spełnić warunek
U ≤ U(max) [ W/m2·K]

Znajdź hurtownię

Kup przez internet

Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu Współczynnik przenikania ciepła UC(max) 
   od 1 stycznia 2017 r. od 1 stycznia 2021 r.
ti > 16ºC 0,18 W/m·K 0,15 W/m·K
8ºC < ti ≤ 16ºC 0,30 W/m·K 0,30 W/m·K
Δti ≤ 8ºC 0,70 W/m·K 0,70 W/m·K

Podstawowe wzory 

Opór cieplny przegrody wielowarstwowej [m2K/W] Opór całkowity R Obliczenie współczynnika przenikania ciepła [W/(m²•K)] 
Rp = di/ λi  R = Rse + Rp+ Rsi U = 1/ (Rse + Rp+ Rsi )
opory przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej Rsi=0,10 i zewnętrznej Rse=0,04
Grubość izolacji  Opór cieplny przegrody wielowarstwowej  Opór całkowity  Współczynnik przenikania ciepła 
180 mm 5,034 Rp 5,174 R 0,193 U
200 mm 5,589 Rp 5,729 R 0,175 U
220 mm 6,145 Rp 6,285 R 0,159 U
240 mm 6,700 Rp 6,840 R 0,146 U

UWAGA!

Do obliczeń przyjęto warunki średniowilgotne. W obliczeniach nie uwzględniono dodatku na mostki liniowe Δutb.