Nowy dach - układ odwrócony ekstensywny z termoizolacją

Nowy dach - układ odwrócony ekstensywny z termoizolacją

Warstwy Grubość
 
Współczynnik
przewodzenia ciepła λ

 
1. Roślinność typu SEDUM - -
2. Substrat ziemny ekstensywny 80 mm -
3. Włóknina filtracyjna - -
4. Płyta akumulacyjno - drenażowa 20 mm -
5. Warstwa ochronna - włóknina 300
g/m2
- -
6. swisspor HYDRO plus dowolna 0,038 W/m·K
7. Warstwa poślizgowa folia PE - -
8. swisspor BIKUTOP EP4 WF flam 4,0 mm 0,18 W/m·K
9. swisspor BIKUTOP standard
podkładowa 20/40
4,0 mm 0,18 W/m·K
10. swisspor PRIMER - -
11. Strop żelbetowy 200 mm 1,7 W/m·K

Warunki i wymagania dla:

dachów, stropodachów i stropów pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami wg "Warunków technicznych" stan prawny na 1 stycznia 2020 r. należy spełnić warunek
U ≤ U(max) [ W/m2·K]

Znajdź hurtownię

Kup przez internet

Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu Współczynnik przenikania ciepła UC(max)
   od 1 stycznia 2017 r. od 1 stycznia 2021 r.
ti > 16ºC 0,18 W/m·K 0,15 W/m·K
8ºC < ti ≤ 16ºC 0,30 W/m·K 0,30 W/m·K
Δti ≤ 8ºC 0,70 W/m·K 0,70 W/m·K

Podstawowe wzory 

Opór cieplny przegrody wielowarstwowej [m2K/W] Opór całkowity R Obliczenie współczynnika przenikania ciepła [W/(m²•K)] 
Rp = di/ λi  R = Rse + Rp+ Rsi U = 1/ (Rse + Rp+ Rsi )
opory przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej Rsi=0,10 i zewnętrznej Rse=0,04
Grubość izolacji  Opór cieplny przegrody wielowarstwowej  Opór całkowity  Współczynnik przenikania ciepła 

200 mm

5,425 Rp 5,565 R 0,180 U
210 mm 5,688 Rp 5,828 R 0,172 U
220 mm 5,952 Rp  6,092 R 0,164 U
230 mm 6,215 Rp 6,355 R 0,157 U
250 mm 6,741 Rp 6,881 R 0,145 U

UWAGA!

Do obliczeń przyjęto warunki średniowilgotne. W obliczeniach nie uwzględniono dodatku na mostki liniowe Δutb.