Nowy dach - układ odwrócony balastowy z termoizolacją

Nachylenie połaci od 2% do 5%

Warstwy Grubość
 
Współczynnik
przewodzenia ciepła λ

 
1. Żwir płukany, frakcja 16/32 min. 100 mm -
2. Włóknina 300 g/m2 - -
3. swisspor HYDRO plus dowolna 0,038 W/m·K
4. Warstwa poślizgowa folia PE - -
5. swisspor BIKUTOP EP5 WF flam 5,0 mm 0,18 W/m·K
6. swisspor BIKUTOP G40 4,0 mm 0,18 W/m·K
7. swisspor PRIMER - -
8. Strop żelbetowy 200 mm 1,7 W/m·K

Warunki i wymagania dla:

dachów, stropodachów i stropów pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami wg "Warunków technicznych" stan prawny na 1 stycznia 2020 r. należy spełnić warunek
U ≤ U(max) [ W/m2·K]

Znajdź hurtownię

Kup przez internet

Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu Współczynnik przenikania ciepła UC(max) 
   od 1 stycznia 2017 r. od 1 stycznia 2021 r.
ti > 16ºC 0,18 W/m·K 0,15 W/m·K
8ºC < ti ≤ 16ºC 0,30 W/m·K 0,30 W/m·K
Δti ≤ 8ºC 0,70 W/m·K 0,70 W/m·K

Podstawowe wzory 

Opór cieplny przegrody wielowarstwowej [m2K/W] Opór całkowity R Obliczenie współczynnika przenikania ciepła [W/(m²•K)] 
Rp = di/ λi  R = Rse + Rp+ Rsi U = 1/ (Rse + Rp+ Rsi )
opory przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej Rsi=0,10 i zewnętrznej Rse=0,04

 

 

Grubość izolacji  Opór cieplny przegrody wielowarstwowej  Opór całkowity  Współczynnik przenikania ciepła 

200 mm

5,431 Rp 5,571 R 0,180 U
210 mm 5,694 Rp 5,834 R 0,171 U
220 mm 5,957 Rp 6,097 R 0,164 U
230 mm 6,220 Rp 6,360 R 0,157 U
240 mm 6,483 Rp 6,623 R 0,151 U

UWAGA!

Do obliczeń przyjęto warunki średniowilgotne. W obliczeniach nie uwzględniono dodatku na mostki liniowe Δutb.