EPS

produkt naprężenie ściskająceprzy 10%
odkształceniu 
dopuszczalne równomiernie
rozłożone obciążenie użytkowe wg
PN-EN 13163 zał. D.2 
lambda λd 
LAMBDA 100 dach podłoga*  100 kPa 30 kPa (tj. 3,0 t/m2)  0,030 w/
mk
EPS 100 dach podłoga* 100 kPa 30 kPa (tj. 3,0 t/m2) 0,036 w/
mk
HYDRO plus 100 kPa 30 kPa (tj. 3,0 t/m2) 0,038 w/
mk
DREN dach (9/10 cm) 100 kPa 30 kPa (tj. 3,0 t/m2) 0,038 w/
mk

* Modelowanie i projektowanie spadku dachowego z EPS, standardowo płyty o wymiarach 1 m x 1 m. Modelowanie i projektowanie kontrspadków z EPS. Usługa laminacji.

produkt naprężenie ściskająceprzy 10%
odkształceniu 
dopuszczalne równomiernie
rozłożone obciążenie użytkowe wg
PN-EN 13163 zał. D.2 
lambda λd 
LAMBDA 100 dach podłoga*  100 kPa 30 kPa (tj. 3,0 t/m2)  0,030 w/
mk
EPS 100 dach podłoga* 100 kPa 30 kPa (tj. 3,0 t/m2) 0,036 w/
mk
HYDRO plus 100 kPa 30 kPa (tj. 3,0 t/m2) 0,038 w/
mk
DREN dach (9/10 cm) 100 kPa 30 kPa (tj. 3,0 t/m2) 0,038 w/
mk

* Modelowanie i projektowanie spadku dachowego z EPS, standardowo płyty o wymiarach 1 m x 1 m. Modelowanie i projektowanie kontrspadków z EPS. Usługa laminacji.

Znajdź hurtownię

Kup przez internet